Vulkanizační lisy

VL 63

Baterie technologických médií a pracovních válců jsou umístěny po stranách za lisem ve výškové úrovni stojanu. Elektrické ovládací prvky, signální a kontrolní prvky, regulační a registrační přístroje včetně řídícího počítače (dle požadavku zákazníka) jsou umístěny ve skříni před lisem. Ovládání lisu je řešeno prostřednictvím řídícího panelu umístěného na pravé (levé) straně před lisem.
 

VL 55

Baterie technologických médií a pracovních válců jsou umístěny po stranách za lisem ve výškové úrovni stojanu. Elektrické ovládací prvky, signální a kontrolní prvky, regulační a registrační přístroje včetně programového přístroje - řídícího systému (dle požadavku zákazníka) jsou umístěny ve skříni před lisem. Ovládání lisu je řešeno prostřednictvím řídícího panelu umístěného na pravé (levé) straně před lisem.
 

VL 75

Baterie technologických médií a pracovních válců jsou umístěny po straně lisu ve výškové úrovni stojanu. Elektrické ovládací prvky, signální a kontrolní prvky, regulační a registrační přístroje včetně řídícího počítače (dle požadavku zákazníka) jsou umístěny ve skříni D1 před lisem. Ovládání lisu je řešeno prostřednictvím řídícího panelu umístěného ve skříni D1 před lisem na straně bez zakládacího zařízení.
 
 

VL 75

Základní zařízení - slouží k založení polotovaru pneumatiky do spodní poloviny formy lisu.
 
Baterie technologických médií a pracovních válců jsou umístěny po straně lisu ve výškové úrovni stojanu. Elektrické ovládací prvky, signální a kontrolní prvky, regulační a registrační přístroje včetně řídícího počítače (dle požadavku zákazníka) jsou umístěny ve skříni D1 před lisem. Ovládání lisu je řešeno prostřednictvím řídícího panelu umístěného ve skříni D1 před lisem na straně bez zakládacího zařízení.
 
 
 
Oprava, rekonstrukce a modernizace vulkanizačních lisů-VL

TOP zákazník: ČGS

Naše firma se zabývá opravami, rekonstrukcemi a modernizacemi vulkanizačních lisů VL55, VL63.5 a VL75 i s výrobou potřebných zařízení pro jejich provoz, jako jsou baterie kulových kohoutů pro plnění lisů technologickými médiemi a pro přívod tlakové kapaliny do hydraulických válců, zakládacích zařízení pro vkládání polotovarů pneumatik do lisu, stabilizátory, které po vylisování a ještě horkých pneumatik naplněných tlakovým vzduchem nedovolí deformaci do jejich vychladnutí. Pro ovládání lisů dodáváme moderními prvky vybavenou elektropneumatickou skříň. Potřebná bezpečnostní čidla a ovládací prvky jsou napájena proudem o nízkém napětí. Zajišťujeme mazání všech čepů a kluzných ložisek z centrálního zdroje. Vše potom propojujeme příslušným potrubím (pro technologická media převážně nerez ocel, pro vzduch a mazání měď), plastovými hadičkami a kabely.

→ Parní komory - Oprava parních komor spočívá ve zregulování dosedacích ploch včetně drážky pro těsnění a zregulování dosedacích ploch pro uložení forem. Na komorách se standardně provádí ocelovým plechem chráněná tepelná izolace pro úsporu energie a rychlejší.

→ Stojany - Před opravou stojanu se provádí kontrola geometrie dosedacích ploch a otvorů pro kluzná uložení čepů a kontrola svárů. Provede se regulace dosedacích ploch pro parní komory a regulace vývrtů pro uložení čepů excentrických a ozubených kol. Kluzná pouzdra se zhotovují nová.

→ Bočnice - Kontrola a regulace vodících ploch a horní dráhy kladek příčníku.

→ Příčník - Kontrola a regulace dosedacích ploch pro parní komory. Regulace čepů pro uložení táhel a kulisy.

→ Táhla - Kontrola a regulace otvorů pro čepy příčníku a excentrického kola.

→ Excentrická kola - Proměření čepů pro uložení do kluzných pouzder. Regulace čepů. Kontrola ozubení­.

→ Skříň elektropneumatická - Dodáváme novou s použitými moderními prvky elektro i pneu. Využíváme v maximální možné míře dostupné miniaturizace bez snížení jejich výkonu. Propojení pneumatických prvků je pomocí plastových hadiček.

→ Baterie kulových kohoutů - Dodáváme nové s novými prvky věžové konstrukce pro úsporu místa u lisu. Na přání zákazníka v nerez provedení (delší životnost).

→ Zakládací zařízení - Kontrola opotřebení, výměna poškozených částí, případné zhotovení nového zakladače.

→ Stabilizátory - Oprava a přetěsnění hydraulických válců. Oprava opotřebených a poškozených mechanických částí. Výměna ovládacích prvků a potrubí.

→ Motor - Kontrola , vyčištění, výměna ložisek a výměna a seřízení brzdy.

→ Převodovka - Kontrola ozubení, ložisek, seřízení vůlí. Celková oprava dle stavu opotřebení.

→ Hydraulické válce,
válce řízení membrány
- Kontrola, přetěsnění či výměna dílů.

→ Tukové mazání - Výměna mazacího přístroje a rozdělovačů, potrubní propojení měděnými trubkami.

→ Potrubí - Výměna ocelového potrubí k hydraulickým válcům, k parním komorám a válcům řízení membrány. Výměna měděného potrubí mazání a horkých prvků. Výměna plastových hadiček pneumatických prvků.

→ Ostatní mechanické části - Ochranný rám, shazovací mechanizmus, páky vytrhávání, odbavovací dopravník- kontrola stavu opotřebení, vyrovnání, výměna kluzných pouzder, výměna silně poškozených částí.

 
Komora
Stabilizátor
Rozvody mazání
Zakládací zařízení
Rozvaděč
 
Stručný postup při sjednané opravě:
 • -smluvní dojednání rozsahu opravy lisu-individuelní pro každý lis
 • -převzetí zařízení u zákazníka
 • -odpojení energií a médií a jejich zajištění
 • -potřebná demontáž celého zařízení pro dopravu
 • -identifikace jednotlivých dílů, nakládka pro přepravu, přeprava do Kamma91 a vykládka
 • -demontáž zařízení na jednotlivé skupiny a díly
 • -postupné umytí celého zařízení, ekologická likvidace nebezpečných odpadů
 • -odborné posouzení poškození či opotřebení všech dílů zařízení
 • -strojní regulace mechanických částí
 • -kompletace mechanických částí
 • -kompletace nového mazání, baterie ventilů technologických médií a baterie ventilů pracovních válců
 • -kompletace nové elektropneumatické skříně, elektroinstalace po lisu a pneumatického rozvodu
 • -přejímka zařízení zákazníkem v Kamma91
 • -nakládka, přeprava zařízení k zákazníkovi a vykládka
 • -montáž celého zařízení, připojení energií a médií
 • -provedení zkoušek zařízení, proškolení obsluhy
 • -předání zařízení, technické dokumentace s jednotlivými protokoly a ES Prohlášení o shodě

Do roku 2007 bylo opraveno, rekonstruováno a modernizováno:
 1. Vulkanizační lis 55" - 5 ks
 2. Vulkanizační lis 63,5" - 10 ks
 3. Vulkanizační lis 75" - 7 ks
 4. Vulkanizační lis 75" - 3 ks ( pouze mechanická oprava ) Otrokovice
 5. Stabilizační zařízení 55" - 24 ks
 6. Stabilizační zařízení 63,5" - 10 ks
 7. Stabilizační zařízení 75" - 3 ks
 8. Baterie technologických médií 55" - 22 ks
 9. Baterie technologických médií 63,5 - 12 ks
 10. Baterie technologických médií 75" - 7 ks
 11. Baterie pracovních válců 55" - 24 ks
 12. Baterie pracovních válců 63,5" - 12 ks
 13. Baterie pracovních válců 75" - 7 ks